Partiprogram och riktlinjer

Partiprogrammet

Partiprogrammet är grundläggande för alla socialdemokrater och beskriver den ideologiska grund som partiet har. Partiprogrammet diskuterar bland annat begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet.

"Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter.Människan är en social varelse som utvecklas och växer i samspel med andra, och mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra."

 

Politiska riktlinjer

Om partiprogrammet är en ideologisk kompass, så är de politiska riktlinjerna en vägvisare i de dagsaktuella politiska frågorna.

"Med en stark utveckling i Sverige och växande resurser ska vi minska klyftorna ytterligare, trycka tillbaka inkomstskillnaderna och öka satsningarna på rättvisa och välfärd. Med växande välstånd i världen och en allt mer spridd insikt om att utvecklingen i olika länder hänger samman har vi större möjligheter än någonsin att utrota världens fattigdom."

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-18 10:59