Valet 2014

Camilla Ymer, kandidat till kommunalråd

Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget ”vi och dom” - det finns bara vi! Det som förenar oss är livet: att födas, växa upp, utbildas, hitta ett arbete, hitta en egen bostad, bilda familj, ta oss igenom svårigheter såsom sjukdomar och olyckor, bli pensionär och slutligen bli gammal.

Socialdemokraterna anser att alla har rätten att få leva sina liv som fria medborgare, att alla är lika mycket värda, att alla är ansvariga för allas väl, att samhället är till för människorna och ska erbjuda en stabil och säker grund för medborgarna att bygga sina liv på. Då kan de bygga vidare på de erfarenheter tidigare generationer gjort och känna sig trygga även då livet förändras.