Stöd & Omsorg

Alla blir vi gamla och några av oss hamnar i situationer vi aldrig kunnat förutse eller ens ana. För många innebär Socialförvaltningen det sista skyddsnätet och dessa verksamheter ska präglas av allas lika värde, lika rätt och bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Socialdemokraterna vill förverkliga visionen om Uppvidinge som en av Sveriges bästa kommuner att födas, leva och åldras i. Detta uppnås delvis genom satsningen på välfärden, men också genom att kunna erbjuda mer hjälp och stöd inom kommunens egna gränser samt genom att tillhandahålla äldreboenden i hela kommunen. Socialdemokraterna är övertygade om att individer och familjer hjälps bäst på hemmaplan och att man gärna vill fortsätta bo på sin hemort även när man inte längre kan bo kvar i sitt hem.

 

Socialdemokraterna vill förstärka välfärden, inte bara genom mer resurser och rätt till heltid med heltidsschema, utan också genom att satsa mer på fortbildning och kompetensutveckling för kommunens anställda samt öka tryggheten för äldre och funktionshindrade bland annat genom att bättre utnyttja tekniska framsteg och IT-baserade lösningar. Socialdemokraterna vill stärka anhöriga och anhörigvårdare genom att mer regelbundet lyfta dessa frågeställningar.

 

Socialdemokraterna ser samverkan mellan kommun och landsting som en förutsättning för att kunna ge bästa möjliga service till alla invånare. Vårdcentral, lasarett, hemsjukvård mm är delar av den välfärd vi alla ska kunna ta del av utefter behov, inte utefter hur mycket vi har råd att betala.

Socialdemokraterna vill inte ha gräddfiler i vården och anser att alla ska ha rätt till bästa möjliga omsorg då man blir äldre.

 

SOCIALDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE STÄLLNINGSTAGANDEN:

* Rätt till heltid, med heltidsschema
* Förstärka välfärden med mer resurser
* Fortbildning och kompetensutveckling för anställda inom vård och omsorg

I UPPVIDINGE VILL SOCIALDEMOKRATERNA:

* Tillhandahålla äldreboenden i hela kommunen
* Erbjuda mer hjälp och stöd inom kommunen
* Lyfta anhörigfrågorna