Boende & Samhällsmiljö

Socialdemokraterna vill se ett Sverige där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Investeringar i kommunikationer och infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Socialdemokraterna i Uppvidinge vill anlägga gator och iordningställa tomter för att underlätta byggandet av nya bostäder samt se till att våra parker, lekplatser och grönytor är underhållna och välskötta så att de blir de oaser de är tänkta att vara.

Socialdemokraterna vill också satsa på en fortsatt utbyggnad av fibernätet. Det kommer ständigt nya tekniska innovationer och med ett väl utbyggt nät skulle såväl tryggheten som servicenivån hos, och till, kommunens invånare stärkas.

SOCIALDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE STÄLLNINGSTAGANDEN:

* Ökad investering i bostäder, främst hyresrätter
* Öka anslagen till landsbygdsprogrammet för att trygga tillgängligheten till grundläggande kommersiell service i
   gles- och landsbygd
* Enkelt att resa till, och förflytta sig inom, Kronobergs län

I UPPVIDINGE VILL SOCIALDEMOKRATERNA:

* Stärka bredbandsutbyggnaden i kommunen
* Underhålla kommunens gator och vägar bättre
* Långsiktig underhållsplanering av kommunens vatten- och avloppsnät