Jobb & Ekonomi

Socialdemokraterna har alltid satt jobben främst! Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha EU's lägsta arbetslöshet år 2020 och att Uppvidinge återigen ska ha den lägsta arbetslösheten i Kronobergs län. Det kräver framtidsinriktade investeringar i jobb och utbildning så att företag kan växa och anställa mer personal. Så kan Sverige bäst ta oss an framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringarna och säkra tillväxten i en global konkurrens. Med fler i arbete får Sverige också råd med en välfärd att vara stolta över.
Socialdemokraternas prioritering är tydlig; Jobben är viktigast!

Alla människor har rätt till ett arbete och egen försörjning, Idag riskerar man att blir diskriminerad om man har fel namn, kön eller hudfärg. Det kan Socialdemokraterna aldrig acceptera!
Alla kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund.

Uppvidinge kommuns ekonomi vill Socialdemokraterna långsiktigt och ansvarsfullt förstärka och är övertygade om att detta görs bäst genom att ta hand om kommunens invånare. Nöjda invånare leder till mindre utflyttning och i förlängningen till mer inflyttning, vilket ger kommunen en bättre ekonomi.

SOCIALDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE STÄLLNINGSTAGANDEN:
* Införa 90-dagarsgaranti för ungdomar; Arbetslösa ungdomar ska inom 90 dagar vara i jobb,    studier eller praktik

* Utforma bristyrkesutbildningar, i samarbete med arbetsgivarna, för att bättre kunna matcha                          arbetslösa människor med lediga arbeten
* Förändra Plan- och Bygglagen för att snabba upp byggprocessen

* Ta bort företagens ansvar för andra sjuklöneveckan, det gynnar småföretagare på landsbygden

I UPPVIDINGE VILL SOCIALDEMOKRATERNA:
* Iordningställa byggklara industritomter
* Öka investeringen i bostäder, främst hyresrätter
* Ge rätt till heltid, med heltidsschema, för kommunens anställda

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-12 16:32