Kultur & Fritid

Många upplever sin fritid som meningen med livet och kultur som guldkanten på tillvaron. För att bibehålla och bredda fritids-, förenings- och kulturliv vill Socialdemokraterna aktivt stödja och hjälpa dessa eldsjälar som lägger ner enorma ideella arbetsinsatser. Som ett led i detta har Socialdemokraterna i flera år försökt öka budgeten till Fritids- och Kultursektorn i Uppvidinge.

Socialdemokraterna vill medverka till att skapa attraktiva besöksmål och evenemang samt fortsätta utveckla vandrings- och cykelleder, fiske-, bad- och campingmöjligheter. En levande och väl fungerande turistnäring leder till nya företag och nya arbetstillfällen.

SOCIALDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE STÄLLNINGSTAGANDEN:

* Kulturella, skapande och fysiska aktiviter ska kunna ges på recept i landstinget/regionen
* Satsa på länets bildningsförbund
* Kulturresor för länets Grundskoleelever

I UPPVIDINGE VILL SOCIALDEMOKRATERNA:

 * Tillföra mer resurser till Fritids- och Kultursektorn
* Medverka till att skapa, utveckla och tillgängliggöra besöksmål, evenemang och sk naturturism
* Iordningsställa de gamla järnvägsbankarna (smalspåret) till gång- och cykelvägar