Bostad och miljö

I vårt Täby finns en bostad åt alla. För att fler ska trivas och ha råd att bo bygger vi hyresrätter. Ett kommunalt bostadsbolag håller nere byggkostnaderna så att hyrorna blir överkomliga för alla.

I vårt Täby bor vi i ett miljö- och hälsofrämjande samhälle. Arbetet för en uthållig utveckling fortsätter, vilket kräver både insatser av kommunen och individuellt ansvarstagande. Samspelet med de boende i kommunen utvecklas.

Klicka här för att komma tillbaka till Vår politik.