Kultur och fritidI vårt Täby satsas det ordentligt på kulturen och fritidsutbudet. Föreningarna blomstrar när kommunen stödjer dem med höjda föreningsbidrag. De bidrar inte bara med verksamhet för de enskilda medborgarna utan är också viktiga för demokratin.

I vårt Täby möts människor från olika kulturer och med olika bakgrund. På träffpunkter av olika slag möts vi och lär känna varandra. 

 

Klicka här för att komma tillbaka till Vår politik.