Övrig politik


I vårt Täby är kommunens ekonomi välskött och i god balans. Låg kommunalskatt är inget självändamål. Dyra och ineffektiva kundvalssystem inom barn- och äldreomsorgen skrotas. Privatisering för privatiseringens egen skull upphör. Kommunens organisation utvecklas för att bli mer effektiv.

I vårt Täby är vi jämlika och jämställda. Det innebär att människor gör sina egna val och utvecklar sin egen identitet. Kommunen arbetar för att alla ska ha samma möjligheter till en utvecklande fritid, skolgång och arbetsliv.

I vårt Täby är kommunen ett föredöme som arbetsgivare. Personalpolitiken utformas i nära samarbete med de fackliga organisationerna.

 

Klicka här för att komma tillbaka till Vår politik.