Skola och barnomsorg


I vårt Täby satsar vi mer på förskola och skola för att minska barngrupperna och öka lärarantalet. Det gör vi för att barnen och ungdomarna ska få bättre möjligheter att utvecklas och lära. 


I vårt Täby ger skolan en stabil grund att stå på när ungdomarna går ut i vuxenlivet. Därför ger vi de nödvändiga kunskaperna i läroämnena men också träning i demokrati. Varje elev har rätt att tillsammans med sina föräldrar välja vilken förskola eller skola man vill gå i.

 

Klicka här för att komma tillbaka till Vår politik.