Föreningar | Fack-klubbar | AK-styrelsen

S-föreningar finns i KarlholmSkärplinge-Hållnäs, Söderfors, Tierp, och Vendel-Tobo-Örbyhus. Vidare har vi de kristna socialdemokraterna för Tro och solidaritet. Fack-klubbar når du enklast via vår facklige ledare atrik Årman (e-post patrik.arman@abf.se).

Arbetarekommunens styrelse 2014-2015

Ordförande Pia Wårdsäter  pia.wardsater@tierp.se
Vice Ordförande Christer Niklasson  
Kassör Göran Carlsson  kassoren.sapitierp@telia.com
Sekreterare Stefan Wårdsäter  stoparbo@gmail.com
Vice sekreterare Anette Pettersson  anettepettersson@telia.com
Studieorganisatör Martin Mattsson  martin.j.mattsson@gmail.com
Facklig ledare Stefan E Andersson  stefanea69@hotmail.com
Ledamöter Claes Wallin  claes.wallin@telia.com
  Jonas Nyberg  jonas.nyberg@tierp.se
  Erica A Wallin  erica.wallin@telia.com
  Lars- Peter Hållstrand

 

Ersättare Bengt-Olov Eriksson  bengt-olov.eriksson@tierp.se
  Börje Wennberg  borje.wennberg@lul.se
  Monica Norén  monica.norén@telia.com
  Ronnie Ahlin  ronnie.ahlin@telia.com
  Benny Larsson  
  Kjell Hammerin  

 

Verkställande utskottet

Ledamöter Pia Wårdsäter  
  Göran Carlsson  
  Erica A Wallin  
  Jonas Nyberg  
  Christer Niklasson  
     
Ersättare Claes Wallin  
  Stefan Wårdsäter  
  Lars-Peter Hållstrand