Valmanifest 2014

Valmanifest 2014

Vi socialdemokrater vill utveckla Tierp så att det blir tryggt och trivsamt  för alla att bo, leva och arbeta i Tierps kommun. Genom att arbeta för en budget i balans garanterar vi väl använda skattemedel och därigenom också bästa möjliga välfärd.

Socialdemokraterna i Tierp ska under mandatperioden arbeta för:

 • att Tierps kommun skall vara en kommun med god livsmiljö med ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud utformat i nära kontakt med föreningslivet. Därför fortsätter vi våra satsningar genom att prioritera en ny idrottshall vid Centralskolan, en multiarena i Örbyhus samt upprustning av Vegavallen.
 • att fortsätta arbetet med att utveckla ett gott företagsklimat i kommunen. Det gör vi bland annat genom enkla och snabba handläggningstider samt genom att ytterligare utveckla konceptet med medborgarservice och ”En väg in”.
 • att öka inflyttningen till kommunen. Det gör vi bland annat genom att satsa på ett ökat utbud av bostäder för olika behov och genom satsningar på ökad marknadsföring av kommunen samt väl utvecklade kommunikationer.  
 • att erbjuda heltidstjänster och flexibla arbetstider för personalen.
 • att förebygga utanförskap samt att aktivt arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten.
 • att fortsätta prioritera barn- och ungdom samt utveckla dialogen mellan  ungdomar och beslutsfattare för att ge ungdomarna större delaktighet i samhällsbyggandet.
 • att förstärka medborgardialogen för att få invånarna mer delaktiga i utformningen av det framtida Tierp. Det gör vi bland annat genom att fortsätta utveckla arbetet med öppna möten, medborgarpanel och medborgarservice.
 • att våra barn ska få bästa tänkbara utbildning och en bra start i livet genom en trygg barnomsorg och skolgång. Det gör vi genom att hålla en god kvalitet och att utforma en skola som stimulerar elevernas egna lust till lärande.
 • att värna om Tierps vårdcentrum och Akutmottagning samt en god hemsjukvård och boende anpassat till de äldres behov.
 • att förbättra mottagandet av och kontakterna med nyinflyttade. Särskilt fokus ska läggas på personer från andra länder för att tidigt skapa delaktighet och möjlighet till samhörighet med samhället och dess invånare.
 • att förbättra miljön genom att arbeta vidare med frågorna om klimat, energi och hållbar utveckling.
 • en god folkhälsa. Det gör vi bland annat genom fortsatta satsningar på cykelvägar i kommunen samt upprustning av baden i Örbyhus och Karlholm.

Fastställt av Tierps Arbetarekommuns representantskap 2014-05-19

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-11 08:22