Socialdemokraterna Orust Vårt parti

Orust Arbetarekommuns styrelse 2016

Ordförande:  Alexander Hutter             

Vice ordförande:  Sirko Witte

Kassör: Elsie-Marie Östling

Sekreterare: Eva Skoglund

Övriga: Kerstin Gadde, Catharina Bråkenhielm, Johan Eriksson, Reine Johansson, Ulla Buhr och Bengt Torstensson

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------