Arkiv

Rekommenderat

 

Socialdemokraterna går från ord till handling

Socialdemokraterna går från ord till handling Fler heltidsanställningar inom Flens kommun   Kommunen är den största arbetsgivaren i Flen. Under 2010 fanns 1167 årsarbeten. Antalet personer som har anställning är betydligt fler, mellan 1600 och...

Fler ska ha en gymnasieutbildning

De ungdomar som saknar gymnasiekompetens har störst risk att bli och förbli arbetslösa. Därför föreslår Socialdemokraterna en satsning som gör att alla ska ha möjlighet att ta en gymnasieexamen före 25 års ålder. Delmålet är att senast 2020 ska 95...