Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet

Socialdemokraterna går från ord till handling

Fler heltidsanställningar inom Flens kommun

 

Kommunen är den största arbetsgivaren i Flen. Under 2010 fanns 1167 årsarbeten. Antalet personer som har anställning är betydligt fler, mellan 1600 och 1800 personer. Det betyder att många anställda inte arbetar heltid.

 

Av dem som arbetar deltid är 99 procent kvinnor. Många kan inte försörja sig på sin lön. Därför initierar Socialdemokraterna i Flen arbetet med att ha heltid som norm och deltid som möjlighet för den som önskar. I Flens kommun ska heltid vara som en rättighet och deltid en möjlighet

 

Inom 5 år kommer nästan 14 procent av kommunens anställda gå i pension. Det rör sig om drygt 160 personer. Hur är det möjligt att attrahera människor att söka sig till kommunen om anställningsvillkoren är sådana att det inte går att försörja sig på sitt arbete?

 

Utgångspunkten för att skapa fler heltidstjänster är att arbetet organiseras på ett annat sätt och att scheman läggs på ett annat sätt än i dag.

 

För att Flens Kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare måste arbetet med att skapa fler heltidstjänster nu och på en gång. Framför allt handla det om jämställdhet, och om att kommunen ska vara en bra arbetsgivare som skapar förutsättningar för unga att bo och leva i Flen. Med fler heltidstjänster kommer fler kvinnor att kunna känns sig självständiga och inte vara beroende av sin partners lön, fler kommer att kunna teckna hyreskontrakt för att starta ”vuxenlivet”, våga bilda familj och planera för framtiden.

 

Det är viktigt att komma ihåg att alla våra grankommuner delar Flens situation när det gäller personalbehov. Om det ska vara möjligt att klara av att ta ansvar för allt det gemensamma måste vår kommun vara attraktivare och framstå som bättre arbetsgivare. Annars är risken stor att mycket kompetens går förlorad. Då kommer skolan, vården och omsorgen att bli lidande.  

 

Nu gäller det att bjuda till för att få vårt Flen till ett ställe där fler vill bo och utvecklas, där vi kan känna oss trygga och njuta av naturen, där vi arbeta och försörja oss, där vi vet att vi kan ta ansvar för gamla och unga.

 

Jan-Erik Larsson

Ordförande Flens Arbetarekommun

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-30 08:46