Detta gick vi till val på

Flen är en kommun med stora möjligheter. Socialdemokraterna vill fortsätta arbetet med att göra hela Flen bättre, roligare, tryggare och snyggare.

 •  I Flens kommun ska tryggheten öka och skillnaderna minska.
 • Kvalitet i vården, skolan och omsorgen ska alltid vara prioriterad.
 • Det är behoven som ska styra – inte plånboken. Därför är solidaritet smart, för de allra flesta får tillbaka mer i form av skola, vård och omsorg än vad vi betalar i skatt.
 • Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför måste vi hjälpas åt för att påverka framtiden och utveckla vår kommun.

Investera för framtiden

Socialdemokraterna sätter alltid kvalitet främst. Det gäller i omsorgen och i skolan. Därför vill vi satsa på väl lagad god och näringsrik mat i den kommunala verksamheten.

I Flens kommun finns det plats för fler men då behövs bättre kommunikationer och fler arbetstillfällen.

 • Ge sitt helhjärtade stöd till Färdplan Flen.
 • Fortsätta förbättra Flens stadskärna.
 • Verka för bättre pendlingsmöjligheter till och från Flens kommun.

Arbete och utveckling

Den som har ett arbete betalar skatt. Därför hänger arbetsmarknad och välfärd ihop. Många jobb ger mer skatt och bättre välfärd till alla.

Det har varit tuffa tider med ekonomisk kris. När det går sämre för företagen blir jobben färre. När tiderna blir bättre kommer en del arbetstillfällen tillbaka, men inte alla. Därför är det viktigt att det startar nya företag som kan utveckla jobb i nya branscher.

 • Verka för att fler företag etablerar sig i kommunen. Dessutom måste samverkan mellan kommunen och näringslivet utvecklas.
 • Se till att ungdomar i Flens kommun får möjlighet att prova på att jobba i kommunen.
 • Möjliggöra livslångt lärande.
 • Utveckla Komvux och tankarna kring ett vårdcollege

Glada och harmoniska barn

Inga föräldrar som har barn i skolan ska behöva oroa sig för utbildningens kvalitet. I vår kommun ska skolorna vara minst lika bra som skolorna i grannkommunerna. Varje barn som lämnar skolan ska göra det med goda kunskaper och tro på sin egen förmåga och lust att lära mer.

En förskola som sätter barnens lärande och utveckling i centrum kommer tidigt att upptäcka barn som har svårigheter. Då är det möjligt att sätta in stöd och hjälp i tid.

 • Minska barngrupperna i förskola och fritids.
 • Ge möjlighet till läxläsning på fritids.
 • Erbjuda minst 20 timmars barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga.
 • Ta fram ett pedagogiskt kvalitetsprogram för skolan.
 • Ha fler speciallärare
   

Mer till pensionärerna – mindre till miljonärerna

Det finns stunder i livet då vi alla är utsatta och sårbara. Då hjälps vi åt. Ingen är så svag att hon inte kan ta ansvar. Ingen är så stark att hon aldrig behöver ett handtag. Vem som helst kan bli fattig eller sjuk. Äldre blir vi allihopa.

Äldreomsorgen måste utvecklas utifrån de äldres behov. Det handlar till exempel om vård och omsorg för de mest sjuka och behövande, liksom förbättringar av vården och omsorgen för de demenssjuka.

 • Ta bort ”pensionärsskatten”.
 • Färdigställa Sörmlands modernaste omvårdnadsboende för äldre.
 • Pröva möjligheten att utveckla nya servicetjänster.
 • Fokusera och utveckla den befintliga äldreomsorgsplanen.

Bättre och bekvämare bostäder

Alla människor ska ha ett bra boende till en rimlig kostnad. Det ska inte finnas bra och dåliga bostadsområden. Alla bostadsområden ska vara väl planerade och trygga.

Att det byggs fler och bättre bostäder har stor betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Fler och bättre bostäder är en förutsättning för att människor ska kunna byta arbete och flytta inom kommunen men också till kommunen.

 • Modernisera och renovera det kommunala bostadsbolagets lägenheter och lokaler.
 • Fortsätta planera nya och attraktiva bostadsområden.
 • Bygga mer och tryggare anpassat till äldres boendebehov.

Djur, natur och grönska

Flens kommun ska ha ren luft och natur. Här ska det finnas en bra, trygg och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur.

Kommunens kretsloppstänkande måste utvecklas. Det handlar om vad en enskild individ kan göra, vad en hel familj kan bidra med, vad kontor och fabriker kan åstadkomma. Därför behövs en bättre beredskap och en plan för att möta framtida behov för återvinning och kompostering.

 • Att det ska vara rent vatten i kranarna.
 • Utveckla olika typer av återanvändning och återvinning.
 • Investera i vindkraft.

Livet ska vara gott att leva

Den största passionen i livet kan bestå av allt från mat till trädgårdsarbete, böcker eller musik. Några föredrar en promenad i skogen, en del spelar teater, några samlar loppisfynd.

Det är viktigt att få hålla på med saker som skänker lycka och glädje i livet. Det är också viktigt att få känna gemenskap och vara tillsammans med andra som har samma intresse, värderingar och drömmar.

 • Upprätta fler allmänna fiskevatten.
 • Erbjuda fler kolonilotter.
 • Utveckla stödet till olika föreningar.
 • Utveckla stödet till hantverk och kultur i bygden.
Sidan uppdaterades senast: 2010-10-13 10:24