Kommunvalet 2014


   

Viktiga frågor för Vaxholm tycker vi Socialdemokrater är:

  • Bostadsförsörjning – fler hyresbostäder
  • Utveckling av ett långsiktigt och hållbart näringsliv
  • Ökad kvalitet i skola och förskola
  • Förbättrade livsvillkor för äldre
  • Bevara Vaxholms natur- och kulturmiljö

 

Det här var våra kandidater till kommunfullmäktige i kommunvalet för Vaxholm 14 september 2014. Vi är stolta över att våra kandidater har bred erfarenhet och kunskap. Det är en blandad lista med kvinnor och män samt åldersspridning. Vi representerar hela Vaxholm!

1.  Katherine Angelo Lindqvist, Ramsö
2.  Anette Dahlgren, Vaxön
3.  Bengt Sandell, Vaxön
4.  Jonas Forsberg, Vaxön
5.  Lars Sjöblom, Rindö
6.  Margaretha Pettersson, Vaxön
7.  Bertil Jansson, Vaxön
8.  Ronny Fredriksson, Rindö
9.  Johan Langer, Tynningö
10. Soudi Ghisvand Jozani, Vaxön
11. Rose-Marie Axelsson, Vaxön
12. Nils-Göran Andersson, Vaxön
13. Kim Rolandsen, Tynningö
14. Göran Nilsson, Vaxön
15. Bo Wallén, Vaxön
16. Olle Almquist, Vaxön
17. Mia Jörgensen, Resarö
18. Jan Nyberg, Vaxön
19. Märta Jörgensen, Vaxön
20. Jon Bodin, Skarpö
21. Aghavnie Ohannessian, Vaxön
22. Stefan Johansson, Tynningö
23. Peder Grönberg, Resarö
24. Lars Lundqvist, Vaxön