Kontakt

Bli medlem!

Som medlem får du nyheter via e-post och är välkommen på våra AK-möten där vi diskuterar aktuell politik i Vaxholm. Du kan även välja att hjälpa till när vi har aktiviteter eller få möjlighet att vara med som förtroendevald i de politiska nämnderna för Vaxholms kommun - Du väljer själv på vilket sätt du vill engagera dig!


E-posta oss om du vill bli medlem, har frågor eller synpunkter!

Kontakta ordföranden i Vaxholms Arbetarekommun:
Jonas Forsberg

E-post: jonas.forsberg55@gmail.com
Mobil:   0704375914