Media

Pressmeddelanden

 
 

Från S och V - Vaxholm

Pressmeddelande angående ny upphandling och tilldelningsbeslut för ny skola "Campus Vaxholm" - den 5 mars 2015

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vaxholm motsätter sig upphandling och tilldelningsbeslut för ny skola "Campus Vaxholm" som ska tas vid ett extra kommunstyrelsemöte idag torsdag den 5 mars.

Den nya skolan som ska upphandlas har idag inte ett giltigt bygglov, eftersom det är överklagat till Länsstyrelsen och Miljödomstolen, och vi anser inte att formell hantering är klar för att kunna upphandla byggnationen överhuvudtaget.

Vi anser dessutom inte att kommunens planer på att riva en fullt duglig skola för att bygga en ny i ett mycket tvivelaktigt läge är hållbara. Kommunen bör investera etappvis i Norrbergsskolan med så mycket egna medel som möjligt under sommarperioderna de kommande åren för att effektivisera kvadratmeterytan och förbättra inomhusmiljön.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter att ifrågasätta riskerna för buller-, mark- och partikelföroreningar på och vid kvarteret Fotbollen 2 (nya skolans tomt) längs väg 274. Vi anser att det är grovt oansvarigt att kommunen aktivt valde att söka och fick (!) dispens från Länsstyrelsen att inte behöva göra miljöanalyser.

Vidare har alliansen heller inte redovisat en plan för hur man ska fylla en skola med plats för 500 elever när vi idag har ca 360 i högstadiet. Att detta faktum får konsekvenser för andra skolor är självklart men inget som är belyst.

Vi saknar fortfarande en hållbar lösning för hur kommunen ska klara att finansiera den nya skolan. Kommunen har en mycket dålig soliditet som dessvärre kommer att försämras parallellt med att kommunen måste låna pengar för de planerade investeringarna. Att riva en fullt funktionsduglig skola (Norrbergsskolan) för att sälja marken är kapitalförstöring och kommer inte att kunna täcka finansiering av den nya skolan. I stället kommer lånebördan att öka med byggnation av en ny skola - med stora konsekvenser för våra medborgare som redan märker försämringar i kommunal service då ekonomin försvagas med onödiga investeringar.

I media

Artikel i DN om (o)jämställdheten i vaxholmspolitiken den 21 augusti 2014: http://www.dn.se/sthlm/i-vaxholm-ar-det-kvinnorna-som-styr-eller/

Strid om ny skola - oppositionen intervjuas i Sveriges Radio den 15 augusti 2014: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5938113

Kraftig exploatering i Vaxholm beslutat av Alliansen - oppositionen kritiserar planerna den 7 dec 2013: http://www.mitti.se/850-nya-bostader-%e2%80%a8byggs-i-vaxholm/

 

Arkiv alla nyheter

Här hittar du alla nyheter som publicerats. Den senaste ligger överst.