(S) yttrande om Vaxholm 2030

Socialdemokraterna anser att översiktsplanen Vaxholm 2013 i dagsläget inte tillgodoser de motförslag oppositionen har haft angående översiktsplanens inriktning och viljeyttring. Vi anser inte heller att medborgarnas kommentarer, protester och avvikande idéer tillräckligt har tagits i beaktande och anser därför inte att planen är färdig för beslut.

 Läs hela yttrandet här.

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-23 14:25