Socialdemokraterna i Vaxholm

Här finns information om Vaxholms Arbetarekommuns styrelse och  om vilka som representerar oss i kommunens olika politiska organ.

Vaxholms Arbetarekommuns styrelse

Jonas Forsberg, ordförande     E-post: jonas.forsberg55@gmail.com     Mobil: 0704375914
Jan-Olof Schill, kassör
Ulf Asp, studieledare och sekreterare
Bengt Sandell, ledamot
Ulla Parkdal, ledamot
Margaretha Pettersson, ledamot
Sonja Johansson, ersättare
Göran Nilsson, ersättare
Peder Grönberg, ersättare
Bertil Jansson, ersättare

Ledamöter i Kommunfullmäktige

Katherine Angelo Lindqvist, Ramsö
Anette Dahlgren, Vaxön
Bengt Sandell, Vaxön
Jonas Forsberg, Vaxön
Margaretha Pettersson, Vaxön

Representanter i Kommunstyrelsen

Bengt Sandell (gruppledare)
Jan-Olof Schill
Anette Dahlgren
Ronny Fredriksson

Representanter i kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Bengt Sandell och Jan-Olof Schill
Kommunstyrelsens planutskott:
Bengt Sandell och Jan-Olof Schill
Kommunstyrelsns näringslivsberedning:
Ronny Fredriksson

Representanter i kommunala nämnder, utskott  och bolag

Nämnden för barn och utbildning: Bertil Jansson (gruppledare), Margaretha Pettersson, Rose-Marie Axelsson och Jonas Forsberg

Socialnämnden: Anette Dahlgren (gruppledare), Jonas Forsberg, Göran Nilsson, och Rose-Marie Axelsson

Stadsbyggnadsnämnden: Bengt Sandell (gruppledare), Ronny Fredriksson, Rose-Marie Axelsson och Ulf Asp

Nämnden för teknik, fritid och kultur: Bengt Sandell (gruppledare), Margaretha Pettersson, Göran Nilsson och Rose-Marie Axelsson

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd: Jonas Forsberg

Vaxholmsvatten AB: Jan-Olof Schill

Kommunal revision: Lars Lundqvist