Socialdemokraterna i Vaxholm

Här finns information om Vaxholms Arbetarekommuns styrelse och  om vilka som representerar oss i kommunens olika politiska organ.

Vaxholms Arbetarekommuns styrelse

Lars Sjöblom, ordförande     E-post: larssjoblom@live.se     Mobil: 0703310103
Jonas Forsberg, facklig ledare och vice ordförande
Jan-Olof Schill, kassör
Ulf Asp, studieledare och sekreterare
Bengt Sandell, ledamot
Ulla Parkdal, ledamot
Margaretha Pettersson, ledamot
Sonja Johansson, ersättare
Göran Nilsson, ersättare
Peder Grönberg, ersättare
Bertil Jansson, ersättare

Ledamöter i Kommunfullmäktige

Katherine Angelo Lindqvist, Ramsö
Anette Dahlgren, Vaxön
Bengt Sandell, Vaxön
Jonas Forsberg, Vaxön
Lars Sjöblom, Rindö
Margaretha Pettersson, Vaxön

Representanter i Kommunstyrelsen

Lars Sjöblom (gruppledare)
Bengt Sandell
Anette Dahlgren
Ronny Fredriksson

Representanter i kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Lars Sjöblom och Anette Dahlgren
Kommunstyrelsens planutskott:
Lars Sjöblom och Bengt Sandell
Kommunstyrelsns näringslivsberedning:
Ronny Fredriksson

Representanter i kommunala nämnder, utskott  och bolag

Nämnden för barn och utbildning: Bertil Jansson (gruppledare), Margaretha Pettersson, Rose-Marie Axelsson och Jonas Forsberg

Socialnämnden: Anette Dahlgren (gruppledare), Jonas Forsberg, Göran Nilsson, och Rose-Marie Axelsson

Stadsbyggnadsnämnden: Lars Sjöblom (gruppledare), Ronny Fredriksson, Bengt Sandell och Rose-Marie Axelsson

Nämnden för teknik, fritid och kultur: Bengt Sandell (gruppledare), Margaretha Pettersson, Göran Nilsson och Rose-Marie Axelsson

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd: Lars Sjöblom

Överförmyndarnämnden: Lars Sjöblom

Vaxholmsvatten AB: Jan-Olof Schill

Kommunal revision: Lars Lundqvist