Läs Huddinge Nyheter!

Vi skriver i detta nummer om att ett svagt ledarskap sinkar bostadsbyggandet i kommunen, om Leif Dyrvall som är nyblivet kommunalråd för Drevvikenpartiet, om Sverigeförhandlingen, om att regeringens satsning på utbildningskontrakt och traineejobb för unga höll på att haverera och vi tar också upp skolsituationen i kommunen som minst sagt är komplex. Här hittar du det första numret av Huddinge Nyheter år 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-26 14:51