Krav på schyssta villkor vid upphandling!

Vi Socialdemokraterna anser att det är det självklart att kommunen ska ställa krav på de företag som utför tjänster eller byggentreprenader åt Huddingeborna. De som jobbar i dessa företag ska vara tillförsäkrade samma löne- och anställningsvillkor som alla andra. Det är också viktigt för att skapa sund konkurrens för alla de företag som gör rätt för sig i detta avseende.

-  Den möjlighet som offentlig upphandling ger oss som företrädare för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen både här hemma och ute i världen är viktig att ta vara på. När vi handlar varor och tjänster för de pengar som medborgarna har betalat in i skatter ska vi göra vad vi kan för att säkerställa att det inte bidrar till exploatering av människor och miljö och istället påverkar för en mer långsiktigt hållbar utveckling, säger Emil Högberg, oppositionsråd (S) i Huddinge.

Vid varuupphandling ska det alltid ställas krav på att varorna produceras under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras fullt ut och att de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs tillämpas för arbetet.

 

För frågor – kontakta Emil Högberg på 070/556 17 20

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-27 10:53