Satsning på ungas jobb, skolan och äldreomsorgen i Socialdemokraternas Huddingebudget

Socialdemokraterna föreslår satsningar på jobb, skola och äldreomsorg inför 2015. Bakgrunden är att för många Huddingeungdomar i dag varken jobbar eller pluggar, att för många lämnar Huddinges skolor utan tillräckliga kunskaper och att oron över kvaliteten i äldreomsorgen är stor.

Mer än 1 200 ungdomar mellan 16 och 25 år i Huddinge varken arbetar eller studerar (1).

Huddinge kommun misslyckas i dag med att ge alla elever i kommunen den kunskap och de förutsättningar som de behöver med sig i livet. Det gör att många får svårt att hävda sig på arbetsmarknaden och att samhället får svårt att utvecklas. Fler elever måste ges möjlighet att nå målen och fler måste få chansen att nå toppresultat.

Efter år av besparingar och fokus på privatiseringar inom äldreomsorgen vill vi vända utvecklingen och föreslår en riktad satsning på kvaliteten på kommunens äldreboenden.

-  I vårt förslag till budget för 2015 föreslår vi att kommunen ska göra satsningar på lärarnas löner och på att stärka de skolor där flest elever i dag inte når målen. Ett samhälle som håller ihop kräver en mer jämlik skola, säger Emil Högberg, oppositionsråd och Socialdemokraternas toppkandidat i valet i höst.

-  Kommunen måste göra mer för att ge unga chansen till ett jobb. Även om huvudansvaret för jobbpolitiken ligger hos regeringen måste vi i Huddinge också kavla upp ärmarna. Bland annat vill vi införa en sommarjobbsgaranti i kommunen, avslutar Emil Högberg.

 

För frågor – kontakta Emil Högberg på 070/556 17 20

Läs hela vårt förslag till mål och budget 2015 här.

 

 

1 Enligt statistik som regeringens egen myndighet "Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor" redovisar på www.temaunga.se var det vid senaste rapporttillfället 1 255 unga i Huddinge mellan 16 och 25 år som varken arbetade eller studerade.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-03 11:29