Idag är det Världshälsodagen

I dag uppmärksammar vi Världshälsodagen. Ett mer jämlikt och ett mer jämställt samhälle är bättre att leva i för alla. Tyvärr finns det i dag stora skillnader i livsvillkor mellan Huddinges invånare och skillnaderna i hälsa är stora mellan kommunens olika områden. Vilken hälsa man har avgörs av var man bor, var man jobbar, vilket kön man har eller hur ens ekonomi ser ut. Det vill vi socialdemokrater ändra på! För det krävs insatser från både staten, landstingen och kommunerna.

Vi tycker därför att det är dags för Huddinge att prioritera upp hälsofrågorna i kommunen, sluta blunda för de strukturella hälsoskillnader som finns och vända utvecklingen. I vårt förslag till mål- och budget för 2016 hade vi flera idéer på hur vi kan ta steg på vägen. Tyvärr röstades förslagen ner av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Vi föreslog bland annat:

  • Ett nytt politiskt mål i kommunen, nämligen ”Jämlika villkor och jämställdhet”
  • Att ge demokratiberedningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för jämlik hälsa
  • Att alla nämnder skulle ges i uppdrag att bidra till att stärka de förebyggande insatserna för barn och unga
  • Att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att leda ett arbete för att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Även på regeringsnivå genomförs stora satsningar på att öka folkhälsan. Regeringen har som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. För att göra det möjligt har regeringen bland annat tillsatt en kommission för jämlik hälsa som ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Om du är nyfiken på deras arbete kan du läsa mer här.

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-07 10:01
Taggar: