Internationella barnboksdagen

I lördags - den 2 april - firade vi Internationella barnbokens dag och då ville vi uppmärksamma alla barns rätt till läsupplevelser och ett lustfyllt läsande. Att kunna läsa och ta del av kunskap via text är en förutsättning för att lyckas i skolans nästan alla ämnen. Läsning öppnar dörrar till många nya världar genom skönlitterära upplevelser. Den som inte kan läsa riskerar också att känna sig maktlös i samhället eftersom det blir svårare att delta i det demokratiska samtalet.

Barns läsvanor grundläggs tidigt och påverkas av föräldrarnas vanor. Vi vet idag att en av fyra pojkar saknar den grundläggande läsfärdighet som är en förutsättning för att läsning ska upplevas som lustfyllt och att internationella mätningar visar att svenska elevers läsförståelse kraftigt försämrats. Forskning visar att elever på skolor med bemannade bibliotek och med utbildade bibliotekarier klarar sig mycket bättre än jämförbara skolor som saknar bemanning. En genomgång av Huddinges skolor visar att en fjärdedel saknar skolbibliotek och att skolbiblioteken har varierande utbud, öppettider och bemanning. Det kan handla om att en fritidspersonal är i skolbiblioteket ett par timmar i veckan.

För att vända utvecklingen investerar regeringen i tidiga insatser, i mindre klasser och fler specialpedagoger och speciallärare. Socialdemokraterna i Huddinge driver på för att utbildningsnämnderna ska ta fram strategier för läsfrämjande från förskolan till gymnasiet, att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek där man kan hitta just de böckerna som väcker varje barns intresse och läslust. Skolbiblioteken ska så långt som möjligt bemannas och helst med skolbibliotekarier. Folkbiblioteken har också ett viktigt uppdrag att inspirera till läsupplevelser och språkutveckling. 

Var och en av oss kan göra en insats genom att läsa för ett barn  – vänja dem vid böcker och öppna dörrar för nya världar och upplevelser, för högre kunskapsresultat och för möjligheterna till deltaktighet i samhället. Läs motionen här.

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-31 11:20
Taggar: