Koalitionen drar tillbaka förslaget!

Koalitionen (M, C, FP, KD, HP, DP) har förstått att förslaget om att införa avgifter på föreningsverksamhet för personer över 21 år i Hiddinge inte skulle få majoritet i kommunfullmäktige. Därför har förslaget tillfälligt dragits tillbaka.

Efter sommaren kom ett förslag att föreningar med verksamhet som vänder sig till dem över 21 år ska betala för att nyttja kommunens lokaler, fotbollsplaner, sport- och ishallar. En enkät gick ut till föreningarna under semesterveckorna. Endast en dryg fjärdedel av Huddinge kommuns föreningar lämnade synpunkter på förslaget. Efter kritik mot den korta remisstiden  förlängdes remisstiden till 10 september. Nu är alltså förslaget tillbakadraget.

- Vi Socialdemokrater har varit tydliga med att vi inte vill införa några nya avgifter. Vi tycker att det är fel väg att gå i en tid när vi borde slå vakt om och uppmuntra att vi går samman i föreningar för att idrotta, bilda oss och uppleva saker – oavsett ålder, säger Emil Högberg, (S) kommunalråd. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-28 16:25