Förskola och skola fokus i vår S-budget 2016

Satsningar på förskola och skola står i fokus i Socialdemokraternas förslag till mål och budget för Huddinge kommun 2016. Vi föreslår sexton miljoner kronor mer än de borgerliga partierna på Huddinges förskolor och skolor. Vidare föreslår vi satsningar på jobb, förebyggande arbete och ökat bostadsbyggande. De ekonomiska förutsättningarna inför 2016 ställer hårda krav på prioriteringar.

-          För oss känns det självklart att ge förskolan och skolan bra arbetsförutsättningar. De verksamheter som arbetar med att ge våra barn en bra start i sitt lärande och sin utveckling måste komma först, säger Emil Högberg som är kommunalråd för Socialdemokraterna i Huddinge.

 -          De borgerligas budgetförslag innebär stora besparingar på förskolan och skolan. Det känns som helt fel väg att gå när vi redan har problem med stora barngrupper och stora klasser för de små barnen, säger Emil Högberg.

Budgetförslaget i korthet:

  • I ett kärvt ekonomiskt läge prioriterar vi förskolan och skolan. Vi lägger 16 miljoner mer än de borgerliga på förskolan och skolan och ger dessa verksamheter rimliga förutsättningar inför 2016. Skolan ska prioritera tidiga insatser för höga kunskapsresultat och satsningen på lärarnas villkor ska fortsätta.

 

  • Med anledning av den prioriteringen föreslår vi inga nya satsningar vid sidan av att vi vill fortsätta med 100 Huddingejobb och en satsning på bristyrken inom social- och äldreomsorgsförvaltningen.

 

  • Vi föreslår att kommunen ska verka för en överenskommelse med staten och landstinget om ny infrastruktur och ny kollektivtrafik som möjliggör en ökad takt i bostadsbyggandet. I dessa samtal ska vi förutom Spårväg Syd även lyfta möjligheten till kapacitetsstark busstrafik på Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm samt möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge.

 

  • Vi föreslår att kommunen får ett nytt övergripande mål – att verka för jämlika villkor och att samtliga nämnder ska arbeta mer med förebyggande insatser. Demokratiberedningen föreslås få i uppdrag att ta fram en plan för jämlik hälsa.

 

  • Vi föreslår att kommunen ska avskaffa de ofrivilliga deltiderna och ställa krav på goda arbetsvillkor vid offentliga upphandlingar.

 

  • Vi trycker på att kommunen måste göra sig redo för att ta del av de stora satsningar på skolan och äldreomsorgen som regeringen har föreslagit eller aviserat.

          Läs hela budgeten här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-23 11:18