Huddinge går miste om viktiga insatser för att få unga i arbete!

PRESSMEDDELANDE:

Nu går Huddinges unga arbetslösa miste om regeringens satsningar på utbildningskontrakt och traineejobb och dessutom kan kommunen bli skyldig att betala tillbaka pengar till staten. Bakgrunden är att den lokala överenskommelse som kommunen och Arbetsförmedlingen i juni sa att man ville arbeta fram och genomföra nu inte blir av.

För att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta generationsväxlingen i välfärden har regeringen satsat på utbildningskontrakt och traineejobb som vägar in på arbetsmarknaden. Båda satsningarna syftar till att unga mellan 20-24 år ska få en chans att etablera sig på arbetsmarknaden genom att varva gymnasieutbildning och praktik/arbete. En förutsättning för utbildningskontrakt är att det finns en lokal överenskommelse mellan stat (Arbetsförmedlingen) och kommun. Något som Huddinge nu saknar efter att ordförande i Socialnämnden drog tillbaka ärendet i sista minuten. Socialnämnden skulle ha godkänd avtalet på sitt sammanträde igår (den 16 december). Nu är det för sent att få till en politiskt behandlad överenskommelse eftersom sista dag att lämna in en sådan är den 31 december.

-        Det tyder på ett svagt politiskt ledarskap att den moderatledda koalitionen inte lyckas få fram en lokal överenskommelse som följer anvisningarna som tydligt finns beskrivna på Delegationen för unga i arbetes hemsida. Tyvärr är det de unga arbetslösa i Huddinge som får betala priset i form av uteblivna satsningar, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd och ledamot i Samverkansforum för Arbetsmarknadsfrågor. 

-        Den moderatledda koalitionen verkar inte beredd att prioritera insatserna och nu missar kommunen chansen till statsbidrag och måste antagligen betala tillbaka 200 000 kronor. Så här får det inte gå till, fortsätter hon.

För kontakt

Sara Heelge Vikmång, kommunalråd och ledamot i Samverkansforum för Arbetsmarknadsfrågor (S)

070-385 22 00

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-17 15:31