Dags att bygga mer!

Idag står det 400 000 personer i Stockholms bostadsförmedling. Dit hör också Huddinge kommuns egna bostadsbolag, HUGE. 2011 byggdes det 173 nya bostäder i Huddinge. Inga av dessa var hyresrätter. I Huges studentbostadskö står det nästan fyratusen studenter i kö för en studentlägenhet. Bostadsläget i Huddinge och Stockholmsregionen är akut.

Rätten till en bra bostad
Rätten till en bra bostad till rimliga kostnader är grundläggande. Kommunen har ett ansvar för att bidra till att människors behov av en bostad kan tillgodoses. Behoven, möjligheterna och drömmarna ser olika ut. Därför måste de bostäder som finns vara av olika slag, och kommunen måste vara beredd att bidra till att tillgodose efterfrågan.

Vi vill

• Bygga bostäder i blandade former för en god valfrihet

• Se till att unga vuxna kan få en egen bostad och bygga studentlägenheter i takt med att det blir fler studenter i Flemingsberg

• Bygga seniorbostäder

• Sätta stopp för utförsäljningen av Huges lägenheter. I stället ska Huge bidra med att bygga nya hyresrätter

• Förbättra planeringen när det gäller kommunal service vid nybyggnationer. Vi vill att det byggs såväl villor som radhus och flerfamiljshus.

Många olika typer av bostäder behövs
Man ska kunna äga sin bostad, köpa en bostadsrätt eller hyra en lägenhet – det är en viktig valfrihet. Det är idag ont om större hyreslägenheter. Huge bör därför öka andelen stora lägenheter. Vi ska sträva mot att bostadsområdena kompletteras med bostadstyper man saknar, t.ex. flerbostadshus i utpräglade villaområden, småhus och bostadsrätter i områden som präglas av ensidiga flerfamiljshus. Det gör det möjligt att bo kvar även när livssituationen förändras och det innebär att det blir större möjlighet till möten mellan människor med olika erfarenheter.

Bostadssektorn står för en mycket stor del av energiförbrukningen. Det är därför mycket viktigt att bostäder byggs så energieffektivt som möjligt med nya miljötekniklösningar. Även befintliga bostäder ska energieffektiviseras.

Bostadssituationen för unga är mycket svår. Utöver nybyggnation behöver nya modeller utvecklas för att lösa ungdomars bostadsbehov.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-19 10:32