Dags för Filippa Reinfeldt att ta sitt ansvar

Efter de senaste dagarnas kaotiska situation på akutsjukhusen har det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) valt att ensidigt vältra över allt ansvar för krisen på Karolinskas ledning och beskyller dem för att inte följa landstingets avtal.

Den 7 februari säger hon till flera medier att ”Vi har ett avtal med sjukhuset om att de ska leverera en god och säker sjukvård. Det måste vi kunna lita på”. Samtidigt går det på Stockholms läns landstings egen hemsida att läsa ”Vår främsta uppgift är att se till att du som bor i länet har tillgång till en bra och väl fungerande hälso- och sjukvård…”. I ett avtal finns det två parter. Sjukhusen gör sitt yttersta utifrån de förutsättningar landstinget givit. Nu måste Filippa Reinfeldt ta sitt ansvar. För i det här fallet är det faktiskt moderaterna som inte levererar.

Det är ingen hemlighet att sjukhusledningarna i åratal har påtalat problemen med den höga beläggningsgraden. Sedan moderaterna tog makten i Stockholms läns landsting 2006 har man aktivt valt att inte fatta de nödvändiga besluten som hade behövts för att klara av att möta såväl dagens som morgondagens vårdbehov. 2007 informerade chefsläkarna vid länets akutsjukhus den moderata landstingsledningen om den ohållbara situationen på akutmottagningarna – moderaterna agerade inte. Vårdplatsutredningen från 2007 pekade tydligt ut behovet av nya vårdplatser – moderaterna agerade inte. Vårdplatsutredningen från 2010 pekade återigen på att behovet av nya vårdplatser var mycket stort, då konstaterade man att det behövdes 500 nya vårdplatser de kommande fem åren för att komma tillrätta med de konstanta överbeläggningarna – moderaterna agerade inte.

Akutsjukhusen i Stockholms län är nu i ett läge där snittbeläggningarna regelbundet når över 100 procent. Läget är så pressat att man inte ens klarar av en influensaepidemi utan att behöva gå i stabsläge. I en kommentar till SvD säger chefsläkare Ann-Britt Bohlin att detta aldrig tidigare hänt.  Detta är förstås mycket allvarligt. Men det som också är mycket allvarligt är att den högsta politiska ledningen vägrar ta sin del av ansvaret.

Filippa Reinfeldt sade i radioprogrammet Studio Ett den 4 februari att moderaterna har tillfört 12,5 miljarder till sjukvården sedan hon tillträdde som landstingsråd 2006. Hon får detta att låta som en historisk satsning. Men faktum är att hon kokar soppa på en spik. Dessa pengar har i huvudsak gått till underhåll och för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Med i Studio Ett vid samma intervjutillfälle var också chefsläkaren för Danderyds sjukhus. När Filippa Reinfeldt i intervjun säger att Danderyds sjukhus fått en miljard extra bekräftar chefsläkaren detta med följande utveckling: "Jag vill bara kommentera Filippas uppgift om en miljard på de senaste sex åren, och det stämmer. Det motsvarar ungefär en 50 procentig ökning. Det stämmer också väldigt väl men att vi producerar 50 procent mer vård. 53 procent fler vårdtillfällen och 52 procent fler sökande på akuten, så det är inget konstigt med det." Å ena sidan har sjukhuset fått ett tillskott i kassan på ungefär en miljard de senaste sex åren, men å andra sidan så äts denna miljard snabbt upp av att sjukhuset idag producerar mer vård motsvarande ungefär en miljard kronor. Den historiska satsning som Filippa Reinfeldt talar om är i själva verket ett nollsummespel.

Varken 2007, eller nu 2013, vilar det yttersta ansvaret för att bygga ut akutsjukvården på de enskilda sjukhusledningarna. Det är ett politiskt ansvar som kräver politiska beslut. På samma sätt som Stockholms läns landsting har avtal med sjukhusen, har stockholmarna slutit ett avtal med dig, Filippa Reinfeldt. De måste kunna lita på att du håller det du lovat dem – en bra och väl fungerande hälso- och sjukvård.

Vi Socialdemokrater är alltid beredda att bidra till en konstruktiv dialog om hur vi löser de akuta problemen som finns på länets sjukhus idag. Vi menar att det är vårt gemensamma ansvar att garantera stockholmarna en säker vård. Nu ligger bollen hos Filippa Reinfeldt, kommer hon att ta den?

Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd (S)

Artikeln publicerades på SvD Brännpunkt 2013-02-10.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-18 10:19