Höstens nomineringar

Efter valet är det dags att börja arbetet med att tillsätta personer till Stockholms läns landsting och kommunens verksamheter. Det handlar främst om uppdrag som man gör på frititden som fritidspolitiker.

Här nedan finns en sammanställning av alla nomineringstider som gäller:

Stockholms läns landsting

När det gäller landstingsråd/oppositionsråd, heltidsarderade, landstingsfullmäktiges presidium och landstingsstyrelsen så bereds dessa val av distriktsstyrelsen och landstingsgruppen. För alla övriga uppdrag i landstingets
organisation eller som beslutas av landstinget är 11 oktober kl 16.00 sista nomineringsdag.

Huddinge kommun

Presidium och kommunstyrelse: nomineringsstopp 14 oktober.

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder för första gången måndagen den 8 november. Redan då ska bland annat presidium och kommunstyrelse utses.
Föreningarnas nomineringar bör vara inne senast torsdagen den 14 oktober 2010. Beslut om vår representation tas på medlemsmötet torsdagen den 28
oktober.

Nämnder, råd, demokratiforum, nämndemän med mera: 29 oktober 

KF-församlingens andra möte inträffar den 6 december. Då utses samtliga nämnder, råd, demokratiforum, nämndemän med mera. Våra förslag är planerade att beslutas lördagen den 27 november. Sista nomineringsdag för föreningarna är fastställd till den 29 oktober 2010.

Nominering kan göras av främst genom din egen förening, vill du veta vem du ska vända dig till för att ta reda på din egen förening maila till info@sap.huddinge.se

Det går också bra att maila in ditt intresse till styrelsens ordförande leif.nyberg@byggnads.se

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-29 12:54