Var med att utveckla vår politik för fler i arbete

 "Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi Socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete."

Stefan Löfven den 23 januari 2013


Vi jobbar ständigt med att utveckla vår politik i Huddinge. Under 2013  fördjupar vi oss särskilt inom fem utpekade områden för att diskutera oss fram till verkningsfulla politiska förslag som förhoppningsvis kan utgöra stommen i ett framtida valmanifest. Ett av dessa områden handlar om hur vi ska få fler i arbete. Vi tror att kommunen kan göra mer för att ge fler chansen på arbetsmarknaden, att rusta fler för jobb och att ge det lokala näringslivet bra förutsättningar.

Vill du vara med? Vi träffas den 18 mars klockan 18 i lokalen Idun i kommunalhuset.

Varmt välkommen!

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till Emil Högberg, 070-556 17 20.

hälsningar

Emil Högberg och Sara Heelge-Vikmång

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-05 10:36