1 maj 2016

Bättre info när nya linjer startas tex i Österlen Magasinet

- Dialogen med kommunen och berörda resenärer är jätteviktig. Det pågår ett arbete internt med att ytterligare förbättra detta.

 

Ladda JOJO kort på nätet tar för lång tid att få in på kortet. Borde gå snabbare att hantera

- Vi är medvetna om problemet och Skånetrafiken har fått i uppdrag att lösa de tekniska hindren.

 

Anropsstyrd trafik ändra från 2 km till kortare

- Gränsen för anropsstyrd trafik är flexibel, där det finns särskilda skäl finns anropsstyrd trafik även på mindre sträckor.

 

Samkör tabeller med tåg och buss

- Detta görs idag så långt det är möjligt.


Förarlösa bussar?

- Detta är en spännande utveckling och vi kommer att se det på försök här i Skåne inom en inte allt för avlägsen framtid.


Positivt att man kan åka med skolskjutsbussarna men info har inte gått fram. Mer info om detta!

- Det informeras om den här möjligheten på de orter där samordningen är organiserad. Vi strävar efter att det ska samordnas på fler ställen.

 

Fler turer på sommarbussen Skillinge – Ystad

- Vi följer årligen upp trafikutbudet i Skåne och gör eventuella ändringar i utbudet utifrån förändrade behov.


JOJO kort – kunna betala ombord på tågen med en automat

- Detta finns med i det pågående utvecklingsarbetet för framtidens biljettsystem. Vi tittar på olika möjligheter.

 

Tips på sommarjobb- värdar på tågstationer som informerar hjälper till att lösa kort osv…

- Vi arbetar just nu med att se över möjligheterna att införa permanenta stationsvärdar.

 

JOJO kort kopplat till kreditköp och få räkning i efterhand

- Detta finns också med i det pågående utvecklingsarbetet för framtidens biljettsystem.

 

Möjlighet att köpa kaffe te fika ombord på tågen Restaurangvagn

- Vi vet att önskemålet finns och Skånetrafiken tittar på olika lösningar.

 

JOJO kort större service helger stationen öppettider

- Vi styr tyvärr inte öppettiderna på stationerna men vi ser över hur vi kan ge bättre information om hur servicen för våra resenärer ser ut i området.

 

Regionbuss 5, fler stopp på vägen till Lund bla Ingelsta kalkon

- Vi följer årligen upp trafikutbudet i Skåne och gör eventuella ändringar i utbudet utifrån förändrade behov.

Sidan uppdaterades senast: 2016-07-10 11:36