Karl-Erik Olsson 1 maj tal 2011

Mötesdeltagare!
Det har nu gått 6 månader av denna mandatperiod, 6 månader med ett borgerligt styre i Simrishamns kommun. 6 månader med kaos inom i första hand skolans värld. 6 månader med en fortsatt nedmontering av Simrishamns kommun.
1:a maj temat i år är jämlikhet och utveckling! Men i Simrishamn är temat för de borgerliga partierna ojämlikhet och avveckling.
I fredags så demonstrerade ungdomarna mot nedläggningen av vår gymnasieskola. Var härligt att se att så många slöt upp på denna demonstration. Säger som elevrådets ordförande att historien upprepar sig sedan valet 2002, våren 2003 så beslutade de borgerliga partierna om att lägga ner två stycken byskolor alltså Ö-Vemmerlöv och Gladsax. Nu efter valet 2010 så beslutar man på våren 2011 alltså ca sex månader efter ett val att lägga ner Österlens gymnasieskola och börja avvecklingen av våra byskolor. Vi skulle kanske skriva en bok som alla borde få ta del av och den titeln borde kanske vara ” Om detta må ni berätta”!
Vi socialdemokrater i Simrishamn har länge slagits för våra skolor, vi anser att våra barn och ungdomar måste få vara i centrum. Våra barn och ungdomar är ju vår framtid och utan barn så stannar vår framtid.
Jag har sagt det innan. Men det tål att upprepas vad Olof Palme sa på partikongressen 1975!
”Man kan inte med ett individualkapitalistiskt betraktelsesätt hålla på och tala om mina barn och dina, utan det är fråga om våra barn – det gäller varenda tjatting. Därför ska barnen sättas i förgrunden”.

För oss är skolan en jämlikhetsfråga, för alla barn skall ha samma rätt till en bra start här i livet och det är vi politiker som måste se till att våra barn får detta. Skolan har flera viktiga uppdrag, ett handlar om att bekämpa klassklyftorna, två att se till att ge våra barn och ungdomar den utbildning som behövs för att klara framtida konkurrenskraft, tre att skolan är grunden för en modern jämlikhets och tillväxtpolitik. Kommer vi då i vår kommun att klara av dessa socialdemokratiska krav och framtid utan ett gymnasium och ha byskolorna kvar?
Mitt svar är ett rungande NEJ!!

För ca 30 år sedan så kämpade vi socialdemokrater hårt för att få en gymnasieskola till Simrishamns kommun. Vi ansåg då att en gymnasieskola var viktig för kommunens överlevnad. För att få just våra ungdomar till att stanna kvar i vår kommun. Detta har tyvärr de styrande borgerliga politikerna nu glömt bort, man börjar denna mandatperiod med att lägga ner just vår stolta gymnasieskola. Detta beslut gör man utan att ens informera varken personalen de fackliga organisationerna eller göra någon form av konsekvensbeskrivning.
Och vi skall komma ihåg det är bara ett par år sedan som vi satsade på att investera 20-25 miljoner på Österlen gymnasiumet just för att göra skolan mera attraktiv. Man anställde en ny rektor och man såg en ny förändring där man både från personal och elever jobbade för att göra vår gymnasieskola attraktiv. Man måste ha med sig att vända från en negativ trend till en positiv är ungefär som att vända ett skepps färdriktning. Det tar tid att stoppa upp och sedan långsamt men säkert kommer färdriktningen igång igen på rätt håll. Men just då, när färdriktningen har vänt, och fler har sökt sig till vår gymnasieskola, då väljer man från den borgerliga majoriteten att lägga ner Österlens gymnasieskola.
Kan det vara så att man från borgerligt håll INTE vill ha en kommunal skola utan man förlitar sig istället på att privata skolor skall etablera sig i vårt Gymnasium? Man uttalar sig ju från de styrande i Simrishamn ”att man hoppas ja hoppas på att friskolor vill etablera sig på gymnasieskolan”. Kan det vara så att man hellre vill ha privata skolor där våra skattepengar går till privata ägare istället för att ha en kommunal skola? Känns som att man har en dold agenda?
Vi skall även ha med oss att Österlengymnasiet under många år har byggt upp en verksamhet för elever med särskilda behov. Vi har även en stor och relativt ny grupp av nyanlända ungdomar som får utbildning på skolan. För dessa elevgrupper kommer beslutet om en ev. nedläggning att få stora konsekvenser. Kommer de att sätta sig på bussen till Ystad? Vilka sociala kostnader kommer Simrishamns kommun att få.
En annan konsekvens som nerläggningen skulle få är att förutom minskat intresse för barnfamiljer att flytta hit så kommer även de yngre lärare som blir av med sina arbeten samt deras partner att flytta från bygden. Förutom de 50- tal anställda som har sin utkomst på skolan så kommer underlaget för KPC att bli vikande då många av Österlengymnasiets elever får sin musikutbildning på KPC. Så ett sådant oerhört dåligt beslut från majoriteten kommer att få stora konsekvenser för Simrishamn och kommunens framtid.


Byskolorna!
Det är inte bara gymnasieskolan som hotas av nedläggning! Utan även någon av våra byskolor. Man väljer ju från den borgerliga majoriteten att skicka våra små barn kors och tvärs över kommunen. Man skall ju ha 1-3 i tre skolor och 4-6 i två skolor. Detta innebär att ett barn som skall gå i första klass hämtas från Kivik och den här eleven skjutsas då till S:t Olof, sedan skall man då hämta en elev som skall gå i fjärde klass från S:t Olof och lämnas då i Kivik? Detta är ett mycket, mycket märkligt tänk. Först går en buss från Kivik till S:t Olof som då möter en annan skolbuss från S:t Olof till Kivik! Är detta verkligen bästa sätt att hantera våra skattepengar och framför allt var kommer det så viktiga miljötänket in? För ett år sedan så gick det ut ett remissförslag med fem olika förslag till inte bara politiken utan även också till föräldrar och föräldraföreningar i alla våra skolor. Men när beslutet skulle tas den 20:e april så dök helt plötsligt ett sjätte förslag upp, ett förslag som inte hade varit ute på någon remissrunda innan beslutet togs. Prata om demokrati? Hade man redan tidigt bestämt sig för att detta förslag? Mötesdeltagare med detta beslut så känns det som att detta är första steget i att lägga ner någon av våra byskolor som alla partier dyrt och heligt innan valet lovade att inte kom att ske! Men jag kan lova er här och nu att VI SOCIALDEMOKRATER kommer att fortsätta att kämpa både för vår gymnasieskola och för våra byskolor.
Det intressanta är ju att partierna innan valet och i sina valprogram står följande:
Centern: Österlengymnasiet är en viktig del i utbildningsutbudet i vår kommun.
Folkpartiet: Komvux tillbaka till Simrishamn och Österlengymnasiet nytt lärcentra
Österlenpartiet: Rör inte skolorna
Moderaterna: Vill förnya gymnasieskolan genom att dela upp den i två huvudinriktningar. Vårt bestämda mål är de utbildningar vi har på gymnasiet skall ha högsta kvalitet. De vill också förlägga så många utbildningar som möjligt till Simrishamn när det gäller Vuxenutbildningen.
Ja man kan ju undra hur detta nu går ihop. Man lovar från alla de borgerliga parterna i majoriteten att Österlen Gymnasiet skall vara kvar och utvecklas. Man vill också förlägga fler utbildningar till Simrishamn och gymnasiet. Men att lägga ner vårt gymnasium är kanske borgarnas syn på utveckling av just gymnasiet.
Det är ju rätt så intressant att folkpartiet säger sig värna just om skolan för att det är deras hjärtefråga? Att moderaterna är det enda parti i Simrishamn som skall fixa jobben. Tydligen fixar man jobben med att lägga ner gymnasieskolan och därmed se till att ett 50 tal personal i skolan får sluta?
Istället för att börja jobba och tro på en framtid för Simrishamns kommun. Jobba för att fler skall välja att bosätta sig i vår kommun så väljer man en annan väg! Man väljer helt enkelt vägen att nedmontera kommunen och dess framtidstro!
Man har ifrån de styrande borgerliga partierna ingen framtidstro, man har inga visioner för Simrishamns kommun. Hammenhögs byalag hade i mars månad möte med de olika politiska partierna där man då fick frågan om vilka visioner om ni har för Simrishamns kommun. Efter en stunds betänketid så kom svaret från moderaterna representant ”ja sossarna har ju lämnat in en motion om att IKEA skall etablera sig i vår kommun” Det mötesdeltagare är de borgerliga politikernas vision. Men det är som vanligt. Man förlitar sig på att vi socialdemokrater skall komma med lösningarna och idéerna. För själv så har man inga. Det är VI socialdemokrater som står för visionerna, idéerna och framtiden.
Jag har hört en vision från kommunalrådet Anders Johnsson under de sex månaderna som han nu har styrt Simrishamns kommun det är följande:
Att företagen skall få utmana kommunen på deras verksamheter. Detta är ju inget nytt det har man ju kört med under många år och i många kommuner.

Heltidstarbete är en jämställdhetsfråga!
Inte nog med att man inför valet 2006 stal socialdemokraterna slogan om att ”alla skall med” nu försöker man flirta med de offentliganställda och även sno vår politik om heltidstjänster. Moderaternas partisekreterare har nyligen gått ut och uppmanat de moderatiska politikerna att ta täten som arbetsgivare och att erbjuda de anställda heltidstjänster. Men det finns en stor skillnad mellan moderaterna politik och den socialdemokratiska politiken det är att moderaterna enbart skall erbjuda så långt som det är möjligt heltidstjänster medan vi socialdemokrater vill erbjuda ALLA anställda heltidstjänster i botten och deltid som en möjlighet. För oss socialdemokrater handlar heltidsrätten om en jämställdhetsfråga. För det är mest kvinnor som jobbar inom den offentliga sektorn, och det är där de flesta deltidstjänsterna också finns. Detta måste vi se till att få bort. Vi Socialdemokrater har som grundläggande politisk princip att alla människor är lika mycket värda oavsett ursprung, klasstillhörighet eller kön. För oss är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället.

Bostäder!
En socialdemokratisk bostadspolitik är en social bostadspolitik.
Alla människor, inte bara de med särskilt goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Bostadspolitiken är därför en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och central för samhällsbyggandet för en långsiktigt hållbar utveckling. Så skriver vi i vårt handlingsprogram! Detta är något som vi står upp för.
Även här saknar man från de borgerliga egna planer och idéer.
Men däremot inte vi socialdemokrater. Vi anser att just bostadsbyggandet är viktigt för en kommuns utveckling. Där vi vågar satsa på att bygga nya hyreslägenheter för att få en bra omflyttning i kommunen, där unga köper de äldres hus och de äldre bosätter sig då i en lägenhet i vår kommun och slipper som det ser ut idag att flytta till våra grannkommuner.

Facklig/politsk
Innan valet så sa vi följande: Att fyra år till med en borgerlig regering blir nådastöten för facken!
Nu ser det ut som att vi får rätt. Nu ser man till att fackliga medlemmar INTE skall få gå en facklig utbildning. Detta innebär att alla nya medlemmar inte skall få en chans att få reda på sina rättigheter och detta kommer från det parti som kallar sig för arbetarpartiet Nya moderaterna, det är ett stort hån och en frontalangrepp mot de fackliga organisationerna! Detta måste vi se till att detta inte blir verklighet. Så börja NU att AGERA, AGERA mot de försämringar som den borgerliga regeringen nu genomför inte bara inom detta område UTAN PÅ HELA VÅRT VÄLFÄRDSSAMHÄLLE!

Slutligen:
Vi har ju nu fått en ny partiledare som ni alla nu vid detta laget känner till? Håkan Juholt.
(Funderar på om man skall odla en mustasch). Det känns som att vi nu går mot en ny vår med Håkan och Carin Jämtin som partisekreterare. Därför säger jag liksom Håkan att:
Socialdemokratin är en motståndsrörelse mot klassklyftor och orättvisor och
för lika möjligheter att kunna påverka sin egen framtid. Och vi är alltid i opposition mot ofrihet och ojämlikhet.

VI KRÄVER GYMNASIESKOLAN KVAR OCH BYSKOLORNAS BEVARANDE!