Längre gågata och ny lokal för kommunfullmäktige i Simrishamn

– Längre gågata och ny lokal för kommunfullmäktige i Simrishamn

 

De styrande partierna i Simrishamn enades vid ett möte ikväll om att verka för en förlängning av stadens gågata under sommarmånaderna. Man kommer också att föreslå att Kommunfullmäktige provar att använda möteslokalen ”Skeppet” på Södra Kajen (Marint Centrum) som lokal för sina sammanträden.

 – Att göra Storgatan från Torget till hamnen till gågata under sommarmånaderna har blivit en succé inte minst för handeln, säger kommunalrådet Karl-Erik Olsson (S).

– Därför vill vi redan i sommar förlänga sträckan av Storgatan som blir gågata upp till korsningen med Kristianstadsvägen.
Enligt förslaget ska den nya sträckan vara gågata från och med mitten av juni och två månader framåt varje sommar.

 

Ny lokal för Kommunfullmäktige.
På mötet beslöts också föreslå att Kommunfullmäktige på prov sammanträder i möteslokalen Skeppet i Södra Kajen (Marint Centrum). 

– Intresset för politiken i vår kommun är glädjande nog stort och den lokal vi använder nu räcker helt enkelt inte till för att alla ska kunna ta del på ett bra sätt. Att flytta mötena till Skeppet har nämnts av flera som en tänkbar lösning som vi nu vill prova.

Tanken är att på prov förlägga ett eller ett par möten till den nya lokalen för att sedan utvärdera detta. 
Kan vi på det här sättet göra politiken mer lättillgänglig så är det en stor fördel för demokratin, säger Pia Ingvarsson (S).

 Beslut om förslagen ska fattas i de politiska organisationerna innan de kan genomföras.

 Simrishamn styrs sedan valet 2014 av en samverkansgrupp bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet.