Barn o utbildningsnämnden

Vid bun:s sammanträde den 27 maj beslutade majoriteten att göra en framställan till fullmäktige om att riva upp beslutet att alla byskolor ska vara kvar.  Majoriteten vill också att den totala beslutanderätten om skolnedläggningar ska delegeras till bun och därmed beslutas bakom stängda dörrar istället för öppet i kommunens enda folkvalda organ – kommunfullmäktige – där det dessutom hör hemma såväl juridiskt som demokratiskt.

Vid arbetsutskottets sammanträde bara en halv timme innan nämndens möte hade vi enats om bifalla (S) tilläggsyrkande om att majoritetens beslut – precis som vi yrkade på redan i januari – måste bli föremål för fullmäktiges prövning.

Ett ställningstagande som vi som bekant också fått gehör av från förvaltningsrätten!

När sammanträdet med bun väl börjat yrkade Margareta Nilsson (C) bifall till arbetsutskottet förslag, men de moderater som inte ingår i arbetsutskottet yrkade avslag på (S) yrkande enligt ovan och som alltså även var arbetsutskottets förslag!

Då frågan skulle avgöras lyssnade, hör och häpna, ordf. Nilsson plötsligt på det moderata förslaget och mot både arbetsutskottet och sitt eget yrkande!

Inte nog med det. Vid voteringen som följde röstade både Nilsson och de båda moderaterna i arbetsutskottet emot sig själva och mot det vi alltså varit överens om för bara en kvart sedan.   

Det är nu tredje gången som man från majoritetens sida går ifrån uppgörelse i arbetsutskottet.

Det viktiga för (M) - och majoriteten -  var att man till varje pris såg till att (S) inte fick något gehör och det är en beklagansvärd attityd som alltså upprepar sig. Det är beklagansvärt då skolan står inför stora och avgörande beslut och breda lösningar utifrån ett givande och tagande hade varit bra.

Men för samverkan krävs tillit och kurage. Men detta är tydligen okända begrepp för majoriteten  - såväl internt som externt.

 

Christer Grankvist