Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden. Maj.
 
Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden drev och lyckades få gehör för vår åsikt att en byggnad på Hammenhögs skola inte skulle rivas i avvaktande på vad som händer i skolutredningen. Förvaltningen förordade rivning för en kostnad på 167000 kr efter en bedömning av skolfolk.Känns bra att gehör uppstod och politiken satte ned foten.
Vad ska ske med våra hamnar och vilken status skall respektive hamn åtnjuta och vilka och vad skall kommunen satsa på. Småbåtshamnen som har en entrapenad som löper ut 2013 och har blivit förlängd med ett år i sk elfte timman. Vi socialdemokrater påtalade att det måste till en ökning i utarbetande av ett underlag så vi inte hamnar i samma situation som förra året, även här fick vi stöd då vi visar att vi besitter en vakenhet som kan drabba vårt ansvarsområde i förvaltningen.
Vatten frågan är ett ständigt återkommande ärende där vi socialdemokrater enträget arbetar för att ett sparande av uttag av vatten så vi kan hålla en hög kvalitet och tillgång av detta vårt viktigaste livsmedel. Har en känsla att vår tanke börjar få förståelse.
Vi arbetar ständigt med att bevaka de styrandes förslag vilket kan vara tungt och krävande i opposition.
För socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden.
2-vice ordför. Anders Åkerberg