2007 Boklån hemtjänst

Motion Kommunfullmäktige

I Simrishamns kommun

Alla skall ges samma möjligheter till att få bra och funktionell service i vår kommun. (Alla skall med)

Simrishamns kommun har en bra utbyggd biblioteksverksamhet med en bra tillgänglighet eftersom vi har filialer ute i de större orterna. Många invånare lånar böcker på just biblioteken och nu har man börjat med Internetböcker alltså man kan låna böcker elektroniskt rakt hem i sin dator.

Men alla människor i vår kommun har kanske inte samma möjligheter att få tillgång till att låna böcker eller ljudband även om man så skulle vilja. Det kan bero på många faktorer tex att man inte har någon bil eller någon som kan köra åt sig, eller att kollektivtrafiken inte är utbyggd i just detta område eller att man inte har någon dator i hemmet. Men en grupp i vårt samhälle har svårare än andra att kunna använda sig av den möjligheten att kunna låna böcker eller ljudband på biblioteken för att kunna läsa eller höra på dessa böcker eller ljudband. Denna grupp är de äldre som bor i sitt hem och har hemtjänst, för dessa människor ges inte samma möjligheter och service.

Ett sätt att öka servicen och tillgängligheten i vår kommun är att hemtjänstpersonalen har med sig en lista över böcker eller ljudband från biblioteken och presenterar för den person man besöker i sitt arbete. Vid nästa besök tar man listan med sig hem och lämnar till biblioteket elektroniskt eller via papper, och dagen därpå har man boken/böckerna eller ljudbandet med sig till brukaren och lämnar över boken/böckerna eller ljudbandet. Sedan tar man boken/böckerna eller ljudbandet med sig tillbaka när lånetiden är utgången. På detta sätt får alla medborgare möjligheten att få samma service som övriga kommuninvånare.

 

Mot denna bakgrund yrkar socialdemokraterna fullmäktige besluta.

 

Att man ger socialnämnden och kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att titta på möjligheten att låta hemtjänstpersonalen ”agera” budbärare åt biblioteket till brukarna runt om i vår kommun.

 

Simrishamn den 14 februari 2007

 

Socialdemokraterna

 

 

Karl-Erik Olsson                 Pia Ingvarsson                    Göran Thorén

Oppositionsråd                   V. Ordf socialn                   V. Ordf. K/F