2007 Klimatförändringar

Motion

Till Simrishamns kommunfullmäktige

 

Det har under några år förts en diskussion om klimatförändringar som innebär att havet kommer att stiga. FN:s miljöforskare är nu överens, jorden håller på att få ett varmare klimat och det är människan som förorsakar detta genom utsläpp av växthusgaser.

Havsnivån kommer enligt dessa forskare att stiga mellan 20 och 60 cm under detta århundrade. Men kan också stiga med 20 cm till.

Effekterna på atmosfären är sådana, så även om utsläppen drastiskt minskar, så kommer vi att få ett stigande hav.

Simrishamns kommun har en lång kust som stäcker sig från Mälarhusen i söder till norr om Ravlunda skjutfält.

Vilka effekterna blir på vår kust vid ett högre vattenstånd, vet vi inte. Och en höjning av havet med en halv meter låter kanske inte så avskräckande. Problemet är inte denna höjning vid vackert väder utan vad som händer vid kraftig storm med kanske en meter högre vattenstånd än normalt och vilka effekter får ändrade strömmar som havsnivåhöjningen kan föra med sig.

Vi har i historien sett hur kraftigt högvatten tillsammans med hårda ostliga vindar har spolat ner hus i havet vid Örnahusen, men också hur stora fartyg kastats upp på land här i Simrishamn.

Simrishamns kommun kan inte göra mycket för att hindra att havet stiger. Däremot kan Simrishamns kommun genom sin planering förebygga skador och planera för skyddande åtgärder.

 

 

Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna fullmäktige besluta:

 

att Simrishamn kommun tillsätter en studie om vilka effekter som en högre havsnivå kan få för Simrishamns kommun. Att denna studie sedan får utgör ett underlag för det fortsatt fysiska planeringsarbetet

 

Simrishamn februari 2007

 

 

 

Karl Erik Olsson

socialdemokraterna.