2007 Systematisera och utveckla arbetet med att öka andelen unga kommuninvånare i Simrishamns kommun

MOTION
Kommunfullmäktige Simrishamn

 

Systematisera och utveckla arbetet med att öka andelen unga kommuninvånare i Simrishamns kommun

Simrishamn har länge befunnit sig i en demografisk återvändsgränd. Medborgarna blir äldre och äldre och andelen unga som flyr till städer med möjligheter till arbete eller akademiska studier ökar. Dessutom så minskar antalet födda barn per år och ligger nu stadigt på drygt 140 barn per år. Detta är en halvering på de senaste femton åren.

Att inflyttningen visar goda siffror spelar i detta fall mindre roll eftersom medelåldern på de nyinflyttade kraftigt överstiger den fertila ålderns slut.

För att komma till rätta med dessa minst sagt komplexa problem krävs hårt och målmedvetet politiskt arbete. I detta arbete ingår stora viktiga bitar som bostadsbyggande, förbättrad infrastruktur, bibehållande av den underbara naturen, satsningar på näringslivet för att skapa arbeten på bred front, fortsatt arbete med att utveckla skolor och barnomsorg till ett slagkraftigt alternativ att flytta sina barn till.

Utöver detta mera genomgripande arbete krävs mindre punktinsatser för att mer eller mindre locka unga att stanna kvar i kommunen eller att från annan ort bosätta sig här. Vad är det då som krävs för att ungdomar, som en viktig grupp i Simrishamns utveckling, ska välja Simrishamn?

Vi måste åtminstone ge dem förutsättningarna för att kunna stanna kvar eller möjligheterna att kunna välja Simrishamn som bostadsort även om studier eller arbete på annan ort lockar. En del i dessa förutsättningar bygger på goda och billiga kommunikationsmöjligheter och dessutom ett gott studieklimat med resurser att stödja dem som väljer att studera från vår kommun.

Konkret skulle detta kunna innebära att subventioner, likt de som vårt kommunala bostadsbolag erbjöd för ett antal år sedan till studenter som pendlade, införs på kommunens initiativ. När det begav sig fick dessa ungdomar sina resor till och från universitetet eller högskolan betalda. Enda kravet var att man studerade på någon utav Skånes högskolor eller universitet.

 

 

 

För att skapa en god studiemiljö borde det nuvarande lärcentrat utvecklas och anpassas för att även tillgodose behoven och kraven som ställs från våra högskolestudenter och kanske dessutom inleda samarbete med vuxenutbildningen.

 

 

Socialdemokraterna tillsammans med SSU Simrishamns föreslår därför kommunfullmäktige:

Att ge kommunen i uppdrag att se över möjligheten att införa betalda eller subventionerade resor till och från högskolor och universitet för ungdomar som väljer att bosätta sig eller stanna kvar i Simrishamns kommun under studietiden.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder ta fram ett åtgärdspaket med fokus på hur vi kan öka andelen ungdomar som väljer att bosätta sig eller att stanna kvar i Simrishamns kommun.

 

 

Gm

 

Fredric Strömberg                                    Karl-Erik Olsson