2012 Gatumarknad

Motion till Simrishamns kommunfullmäktige

En gatumarknad för det lokala näringslivet i Simrishamn

Evenemang, torghandel och gatumarknader skapar liv och rörelse och är därför viktiga delar i det som skapar en levande stad. I många städer är gatumarknader också uppskattade besöksmål för både fastboende och besökare. Vi vill att vi än mer använder våra gator och torg för kommers och kultur. Vi måste genom kreativa förslag fylla våra gator med människor och aktiviteter.

Ett sätt att göra staden mer levande och intressant skulle vara ett försök med en gatumarknad öppen för de människor och företag som bor och verkar i kommunen. En slingrande gatuorm från toppen av storgatan ända ner över torget och avslutningsvis i hamnen. En mix av gatuförsäljning, alltifrån mat, kläder, kultur, osv.

Precis som andra städer i Sverige, men särskilt i många städer söderöver, har man gatumarknader, ibland sporadiskt, ibland veckoåterkommande en särskild dag i veckan.
Skulle vi i Simrishamn bli lika populära och att gatumarknader kunde bli en återkommande händelse vore detta toppenbra. I vart fall borde ett försök med en lokal gatumarknad i syfte att belysa de duktiga människor och företagare och spännande produkter som finns inom kommunen få en helt egen dag.

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta:

- att undersöka om en lokal gatumarknad skulle kunna förverkligas i Simrishamn

För Socialdemokraterna

Simrishamn den 28 maj 2012-05-28

 


Birgitta Englander                          Karl-Erik Olsson                    Pia Ingvarsson