2007 Daglig verksamhet inom LSS

Kommunfullmäktige I Simrishamns kommun 

Motion

 

Daglig verksamhet inom LSS

 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som omfattas av lagen om stöd och service (LSS)

och riktar sig främst till dem som saknar ordinärt förvärvsarbete och inte genomgår en utbildning. Den dagliga verksamheten ska anpassas till individens förmåga och skall ge möjlighet till aktivitet, stimulans, utveckling och gemenskap.

 

Inom Simrishamns kommun består den dagliga verksamheten bland annat av aktiviteter vid Dagcenter på Strandvägen, Hantverksboden, Farmen i Bollerup, och kaféverksamhet vid Ankaret i Skillinge. Idag sysselsätter verksamheten ca 70-80 personer. Inom en femårsperiod kommer dock ytterliggare 30 personer att behöva daglig verksamhet.

 

Socialnämnden strävar efter att ständigt förbättra och hitta nya former för den dagliga verksamheten. Det är viktigt att hitta nya former för verksamheter som ger en känsla av ”ett riktigt jobb”.

Inom kort går arrendet för bowlingverksamheten vid Korsavadshallen ut och vi Socialdemokrater skulle därför vilja pröva möjligheten att inom ramen för daglig verksamhet driva bowlingen i egen regi. Detta skulle kunna ge en sysselsättning som är både stimulerande och utvecklande för målgruppen samt kan jämställas med ordinärt arbete.

 

Vi yrkar därför att:

 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att pröva möjligheten

att driva bowlinghallen i kommunal regi med koppling till daglig verksamhet inom LSS

 

 Simrishamn 2007-02-14

 

 Socialdemokraterna Simrishamns kommun / Socialnämnden

 

 

Pia Ingvarsson         Kerstin Thorén         Jan Vokoun         Ethel Sjölin         Anders Larsson