2010 Utbildning skyddsprogram

Det finns människor som lever förföljda i vårt land. En del av dem finns i olika skyddsprogram, såsom skyddad identitet, kvarskrivning, osv. De måste mer eller mindre bryta med nära anhöriga och ofrivilligt flytta iväg. De får leva med olika restriktioner som begränsar deras rörelsefrihet. Det är inte heller lätt att få arbete på en ny ort eller etablera sig i en ny skola samtidigt som man måste vara förtegen om sig och sitt förflutna.

Att få t ex skyddad identitet är i långa stycken att avstå från sina medborgerliga rättigheter, eftersom våra samhälleliga funktioner bygger på våra identitetsuppgifter, på personnummer och på var vi är folkbokförda. Landsting, sjukhus, försäkringskassa, kommunförvaltningar, banker med flera samhällsserviceorgan har inte tillräckliga kunskaper om eller rutiner för att hantera personer i skyddsprogram. Personer i skyddsprogram har ofta också svårigheter i kontakter med försäkringsbolag, telebolag, elbolag.


Enligt socialtjänstlagen är det kommunens sak att svara för brottsofferstöd.
För att på bästa sätt kunna bistå personer i skyddsprogram som vistas i kommunen och som önskar hjälp behövs specialkunskap om deras problematik.

Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna kommunfullmäktige besluta: 

att socialförvaltningen får i uppdrag att se över vilken kunskap det finns inom förvaltningen när det gäller personer i skyddsprogram,

att, om kunskap saknas, man ger personalen särskild utbildning avseende skyddsprogram.


Simrishamn, den 23 mars 2010.
För Socialdemokraterna

 

Maria Andersson