2007 Förebygga fallolyckor

I Sverige avled år 2004 1400 personer av fallskador och 70 000 vårdades på sjukhus. Av de som skadades var nio av tio över 65 år.

I Simrishamn inträffade 142 fallolyckor år 2005. ( Spridningen det året var i landets kommuner mellan som mest 223  och som lägst 47 fallolyckor .)Varje fallolycka innebär lidande, risker och kostnader för individen och för samhället.

Vi socialdemokrater vill få ned antalet fallolyckor bland äldre i vår kommun genom att göra såväl hemmiljön som den yttre närmiljön säkrare och föreslår därför följande åtgärder:

- att en anställd på Socialförvaltningen utses som särskilt bör ha fallolyckorna som sitt ansvarsområde och att denna person ser till att åtgärderna nedan vidtas och upprätthålls;

- att antalet fallolyckor följs av den ansvarige varje år

- att alla som fyller 78 bör få besök av en distriktssköterska och en biståndsbedömare för ett hälsosamtal där särskilt fallolyckor diskuteras och en inventering av skaderisken i hemmet görs

- att kommunens “hemfixare” utbildas i hur en säkerhetsgenomgång görs och  erbjuder en sådan till den äldre samt vid behov hjälper till att göra hemmet säkrare

- att kommunens hemtjänstpersonal får utbildning i hur man förebygger olyckor


- att när en fallolycka inträffat skall den dokumenteras och analyseras av fallolycksansvarige så att man kan se hur man kan förhindra liknande olyckor av samma typ

Simrishamn 20 september 2007
för Socialdemokratiska partiet


Susanne Ringskog Vagnhammar       
Karl-Erik Olsson
Pia Ingvarsson