Bidrag till Utöya

Juholt: Bidra till Utøya 
 SSU har startat en insamlingskommitté för återuppbyggnaden av Utøya där alla nu levande fd SSU-ordföranden sitter.

Socialdemokraterna har beslutat att skänka
100 000 kronor.

Håkan Juholt uppmanar nu partiets medlemmar att bidra till insamlingen genom att lämna en gåva. Även små gåvor behövs!

Bankgiro: 5676-4962 eller plusgiro: 32 28 64-0. Märk insättningen ”Utøya”.

http://www.youtube.com/watch?v=OleOPOJ7YC0

Se länken från Håkan Juholt o Gabriel Wikström