Konkurrensutsättning socialnämndens verksamhet


Socialdemokraternas ställningstagande om kunkurrensutsättningen inom vård o omsorg

Reservation Socialnämnd 2012-05-29 § 17
Konkurrensutsättning av verksamheter inom vård o omsorg och LSS

 

Beslutet att konkurrensutsätta vård och omsorg i två distrikt anser vi inte vara en adekvat väg att gå för att åstadkomma en budget i balans för socialnämndens verksamhet.
Oaktat det faktum att kommunal verksamhet alltid, enligt vår uppfattning, ska bedrivas utan vinstintresse finns det andra svagheter i förslaget.
Konkurrensutsättning ska enligt förslaget ge en besparing genom skattetekniska förhållanden. Vi Socialdemokrater menar att beloppet som anges är spekulativt och på intet sätt ger en garanti för att den föreslagna konkurrensutsättningen kommer att leda till den beräknade besparingen.

Grundstommen i en demokrati är att politiken har inflytande över hur våra skattepengar ska användas och fördelas. Vår inställning är att alla förändringar alltid måste bidra till att skattebetalarna får mer o bättre välfärd för varje skattekrona.

Eventuella överskott ska användas för att utveckla kvalitén i den egna verksamheten. Möjligheten till ovanstående begränsas med detta beslut. 

Vi anser därför att Simrishamns kommun och socialnämnden arbetar aktivt för att få till stånd en större frihet för våra verksamheter att utvecklas och utveckla den kommunala hemtjänsten genom att tillåta och uppmuntra till självförvaltning i intraprenadliknande form med ansvar att uppnå budgetbalans inom en treårsperiod.


Simrishamn 2012-05-29


För Socialdemokraterna 

Pia Ingvarsson Jan Vokoun Anita Olsson