Österlengymnasiet har drabbats av Folkpartiet

I folkpartiets Sverige ska små kommunala gymnasieskolor som kämpar för sin överlevnad straffas och risken för nedläggning förstärkas.

Allt enligt de konsekvenser som den nya lag utbildningsminister Jan Björklund(FP) och alliansregeringen infört vad gäller kommunernas ersättning till friskolorna. Att Österlengymnasiet i Simrishamn kämpar med ett vikande antal elever är välkänt och ett intensivt arbete pågår för att vända trenden.

För Simrishamn innebär de nya reglerna att kommunen måste betala ytterligare miljonbelopp till friskolorna på den egna skolans bekostnad.

Friskoleivern från folkpartiets sida gör att idag är faktiskt hälften av landets gymnasieskolor just friskolor. Detta samtidigt som antalet elever minskat med ca 10.000 på bara ett år. Alltså fler skolor och färre elever. Till detta kommer att friskolorna, som bl.a. programmet Uppdrag granskning visat, bildar koncerner likt vilka privatkapitalistiska företag som helst, och ger miljoner i utdelning till sina aktieägare. Pengar som kommer ifrån kommunens skattebetalare!

För att förstärka det hela på det lokala planet väljer (FP) i Simrishamn genom Fredric Strömberg att vid ett och samma bun-sammanträde att först halvera utbudet på Österlengymnasiet och sedan följa upp det hela med att säga ett rungande JA till en ny gymnasiefriskola i Simrishamn - med samma utbud som Österlengymnasiet och där även förvaltningen föreslagit ett avslag - samt även ge sitt bifall till tio andra att startas i vårt närområde.

Fredric Strömberg och han borgerliga majoritetsvänner var så ivriga att påskynda processen att man inte ens ville invänta den omvalsperiod som nu kommer och som enligt all erfarenhet säger att fler elever då väljer Österlengymnasiet.

Rektors föredragning och vädjande inför mötet om detta var tydligen inför stängda sinnen för vissa.

Majoriteten fattar dessutom sitt nedmonteringsbeslut, som halverar skolan, i ett läge då Österlengymnasiet för första gången på många år lyckats vända trenden och ca 5-6% fler elever har sökt till skolan redan vid första valomgången. Nu ville man fortsätta det jobb som vänt trenden för att få ännu fler elever vid omvalsperioden. Men det jobbet satte alltså Strömberg och kompani stopp för!

Beslutet innebär vidare att även elever som har sökt till Österlengymnasiet redan nu tvingas bort till friskolor och andra gymnasieskolor för att kunna få sin utbildning. Detta då majoriteten, utan att alltså ens vänta på omvalsperioden, lagt ner dessa i Simrishamn.

Noterbart i sammanhanget är vidare folkpartiets angrepp på våra byskolor och ifrågasättandet av deras kvalitet och existens. Detta till och med i officiella sammanhang som kommunfullmäktige!

Med en sådan majoritetspolitik behöver Österlengymnasiet inga yttre fiender och det är bara till att notera att folkpartiet i Simrishamn med en rivstart börjat förverkliga sitt lokala valprogram och "löftet" om att göra Österlengymnasiet till ett lärlingsgymnasium.

Christer Grankvist (S)
2:e v.ordf. bun Simrishamns kommun

Lennart Månsson (S)
Ledamot av bun, Simrishamns kommun