Kommunalrådet vänder gymnasieskolan ryggen

(S) kräver gymnasiet kvar, lågstadium på alla byskolor och demokratin tillbaka. I bun den 20 april yrkade (S) på att gymnasieskolan INTE ska läggas ner och att intagningsprocessen till skolan inför höstterminen fortsätter och att skolans ekonomin behandlas i samband med budgetarbetet.

Enda chansen att rädda skolan är nu att ändra de politiska majoritetsförhållandena.

Socialdemokraterna kommer att ta strid för skolans bevarande till sista svettdroppen och uppmanar till opinion för skolans bevarande.

Detta kan också göras genom ett upprop och en namninsamling med krav på en kommunal folkomröstning om frågan.

En folkomröstning som vi socialdemokrater uppmuntrar till och kommer att stödja då den formellt kommer upp till behandling och ställningstagande.

Vi anser också att majoriteten totalt struntar i de ungdomar som verkligen har sökt till gymnasiet i enlighet med  det programutbud som faktiskt bun beslutat om. Men bara någon vecka senare beslutar majoriteten att stoppa all intagning och lägga ner skolan. Dessutom genom en kupp vid sittande sammanträde.

På motsvarande sätt beslutar man vad gäller våra byskolor om ett helt nytt alternativ  som aldrig ens varit ute på remiss och som halverar verksamheten vid dem. Beslutet innebär även en gigantisk skolskjutsning av alla elever kors och tvärs över hela kommunen och värst drabbas de allra minsta barnen då lågstadium inte längre ska finnas vare sig  i Borrby eller i Kivik.

 

Vi (S) ställer oss några berättigade frågor;

- Vart tog demokratin vägen? Varför går man överhuvudtaget ut med en stor remissomgång när man ändå sedan tar  fram ett helt nytt och eget beslut som ingen medborgare sett röken av?

- Vart tog fullmäktigebeslutet vägen om att barnkonventionen ska beaktas vid alla beslut som rör våra barn och ungdomar?

-  Vart tog konsekvensbeskrivningen inför dessa beslut vägen?

-  Var finns dialogen med kommunmedborgarna? Besluten gäller redan från höstterminen.

-   De helt nya och plötsligt uppkomna förslagen om både våra byskolor och Österlengymnasiets nedläggning kan ju inte heller ha MBL-behandlats på ett vedertaget sätt.

 

Tillsammans är vi starka och endast genom samverkan och samarbete kan vi nå våra mål.

 

MÖT UPP TILL FÖRSTA MAJ DÅ SKOLAN KOMMER ATT STÅ I CNTRUM FÖR VÅRA LOKALA KRAV!