Nyanserad bild av Österlengymnasiet??

Petter Jenninger skriver till kommunstyrelseledamöterna att han vill vara med på remissrundan angående Österlengymnasiets framtid för att ge en nyanserad bild av skolan. Han skriver att ”Som tidigare planerare på Österlengymnasiet och potentiell grundare av World School, har jag god insyn i frågan, kanske bättre än någon annan”.
För oss socialdemokrater en mycket konstig syn på en sådan viktig fråga för Simrishamns kommun. Petter vill ju starta en gymnasiefriskola på Österlengymnasiet och då vara en av aktörerna som anser sig att vara med och utreda avvecklingen av Österlengymnasiet är för oss socialdemokrater OTÄNKBART. Petter är ju den som har absolut mest att vinna på att Österlengymnasiet läggs ner. I sin skrivning till ledamöterna i kommunstyrelsen så slår han hårt både på KPE, facken, personalen på buf kontoret och personalen på Österlengymnasiet. Han säger sig att inte lita på de fackliga organisationerna i förhandlingarna mycket hårda ord, han skriver vidare att han är den ende som kan ge en nyanserad bild av skolan bättre än vad personalen både på buf kontoret och på Österlengymnasiet! Tydligen så är det så att han anser sig vara den ende som klarar av att driva en gymnasieskola i vår kommun. Vi socialdemokrater vill inte ha med Petter Jenninger som en remissinstans. Det är ju som att man skulle låta Nils Holgerssson skolan och Sofia skolan i Rörum vara remissinstanser när det gäller våra byskolors framtid!